Heddes

Klanten

Onze klanten zijn professionele partijen met een bouwidee. Zij staan voor de uitdaging om in een vaak complexe omgeving een bouwproduct waar te maken dat op meer dan gewenste wijze voldoet aan de eisen en verwachtingen van hun klanten en/of de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Producten

We realiseren een breed scala aan gebouwen zoals woningen, scholen, kantoren, zorgcentra, hotels en schaatsbanen. Daarbij richten wij ons op alle fasen van de levensloop van een gebouw, van ontwikkeling, realisatie, verbouw en onderhoud tot en met de invulling van recyclemogelijkheden bij de sloop.​

Focus

In het bijzonder ligt de focus op de volgende drie marktsegmenten:

  • Design & Build / Engineer & Build / EMVI voor zowel utiliteits- als woningbouw
  • Modulair bouwen (in samenwerking met Ursem Modulaire Bouwsystemen en Schouten Techniek​)
  • Heddes Kleinbouw: renovatie- en onderhoudsprojecten voor professionele opdrachtgevers met een hoogwaardig karakter
Structuur 

 

Inkoopbeleid

Ons doel is om een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding van het bouwproduct te realiseren ten dienste van de klant. Twee randvoorwaarde zijn hierbij van belang:​

Het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde die de klant blij verrast
Het in de pas lopen met marktontwikkelingen en met prijsontwikkelingen op de markt. Onze prijzen zijn marktconform of scherper.
Dit bereiken we door het bouwproces integraal te benaderen en tezamen met alle betrokken partners te werken aan optimalisering van het proces én aan verbetering van het product. Deze aanpak vergt een open en transparante werkwijze van ons en van onze partners.

Onze visie en werkwijze hebben wij vastgelegd in ons inkoopbeleid. Klik hier ​om dit te downloaden.​​

BIM bij Heddes Bouw & Ontwikkeling

Binnen Heddes Bouw & Ontwikkeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de BIM-werkmethodiek, waarbij betrokken partijen gezamenlijk virtueel een bouwwerk tot stand brengen. Dit is gebaseerd op het werken middels één digitaal, objectgericht informatieplatform (3D-model), waarin verschillende disciplines (architect, constructeur, installaties, leveranciers) worden samengebracht.

De grote kracht van BIM is de integrale samenwerking. Betrokken partijen (adviseurs en leveranciers) leveren vroegtijdig hun kennis, ervaringen en informatie aan die worden samengebracht in het BIM. Het coördineren van de soorten informatie (in de verschillende bouwfasen) is hierin erg belangrijk en daarom neemt Heddes deze rol graag op zich. Het resultaat is een goed afgestemd ontwerp, waarbij de uiteindelijke as-built gegevens input zijn voor beheer en onderhoud.

Heddes wenst zoveel mogelijk aan te sluiten bij geldende landelijke en internationale normen en afspraken. De volgende normen worden gehanteerd: