Afdeling Kleinbouw

Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. heeft een afdeling Kleinbouw. Deze afdeling verzorgt onderhoud en renovatie en, zoals de naam ook doet vermoeden, zij voert de ‘kleinschalige’ projecten en werkzaamheden uit binnen Heddes Bouw & Ontwikkeling. Tevens draagt de afdeling Kleinbouw zorg voor de nazorg en garantie werkzaamheden van de door Heddes Bouw & Ontwikkeling opgeleverde projecten, wat ten aanzien van registratie en uitvoering naadloos aansluit op de werkzaamheden voortvloeiend uit de meerjarencontracten.

Er is sprake van een centrale aansturing en een breed werkgebied. Hierdoor is de afdeling Kleinbouw een waardevolle partner voor zowel bedrijven als particulieren. Klantgerichtheid, service en kwaliteit zijn gewaarborgd in alle geledingen van het bedrijf.

Woningbouwcorporaties, retailers, zorg- en onderwijsinstellingen, kantooreigenaren, overheden en fabrieken besteden het onderhoud en beheer van gebouwen uit aan de afdeling Kleinbouw van Heddes Bouw & Ontwikkeling. Door de lange ervaring en de projectmatige organisatie worden rendabele oplossingen aangedragen en gerealiseerd.

De afdeling Kleinbouw werkt vanuit het kantoor van Heddes Bouw & Ontwikkeling in Hoorn en heeft daarnaast een kantoor in Schiphol-Rijk. Het werkgebied van Heddes Bouw & Ontwikkeling en daarmee ook de afdeling Kleinbouw is aangegeven op de hiernaast getoonde kaart. Op deze pagina wordt kort omschreven welke werkzaamheden wij zoal verzorgen.

Dagelijks onderhoud

Het werkend houden van hang- en sluitwerk, een lekkende kraan of dak, het zijn allemaal mankementen die iedereen wel eens meemaakt. Deze kleine klusjes en storingen vallen onder het dagelijks onderhoud. Heddes Bouw & Ontwikkeling verhelpt deze meldingen voor woningcorporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, Verenigingen van Eigenaren en winkelcentra.

Schadeherstel voor verzekeringen

Bij schade aan uw gebouw kan de afdeling Kleinbouw van Heddes Bouw & Ontwikkeling u helpen. Een schadegeval is vervelend en brengt veel werk met zich mee. Of dit nu gaat om inbraakschade, brandschade, waterschade of stormschade. Het snel herstellen of het treffen van eventuele noodvoorzieningen zijn essentieel.
Heddes Bouw & Ontwikkeling werkt nauw samen met verzekeraars.

Verbouwingen in bewoonde staat

Met verbouwingen in bewoonde staat worden alle verbouwingen bedoeld die veelal uitgevoerd kunnen worden zonder dat u het pand hoeft te verlaten. Deze verbouwingen worden uitgevoerd omdat de betreffende onderdelen technisch niet meer voldoen en zullen vervangen of hersteld worden. In sommige gevallen krijgen de ruimtes een andere invulling.
Mocht het zo zijn dat hiervan dermate hinder wordt ondervonden, dan zullen hiervoor te allen tijde passende maatregelen dan wel tijdelijke oplossingen gezocht worden om de verbouwing zo prettig mogelijk te laten verlopen voor de opdrachtgever en de gebruikers.

Kleinere nieuwbouw en renovatieprojecten

Naast de kleinere nieuwbouw zoals vrijstaande woningen en winkels voeren wij ook renovaties uit. Deze renovaties komen voor bij onder andere scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen en winkelcentra.
Bij bouw en verbouw vormt klantcontact de basis voor het goed verlopen van het project. Onze opdrachtgevers hebben te maken met één contactpersoon die het project begeleidt vanaf de offerte tot aan de oplevering. Hier kunt u meer kleinbouw projecten bekijken.