Jan Kotterer

College van Bestuur

Jan Kotterer

Kwaliteit, integraliteit en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de huisvesting van onze scholen

Daarvoor hebben wij in Heddes Bouw voor de realisatie van Brede School Westwijk de hoofdaannemer gevonden die bij ons past. Met een samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen als resultaat. Hierbij is Heddes Bouw erin geslaagd om als toegewijd professional een prachtig gebouw te realiseren binnen de vooraf afgesproken kaders van het project.