Bas Symons

Architect

Bas Symons

De wijze zoals wij dit proces met jullie hebben doorlopen hebben wij als zeer prettig ervaren.

Het gebouw zoals het er nu d.d. 12 oktober 2016 staat is het resultaat van een ‘lang' ontwerp- en engineeringsproces. Een proces om te komen tot een gebouw wat minimaal voldoet aan de eisen en waar mogelijk maximaal voldoet aan onze esthetische uitgangspunten. Het gebouw heeft de instemming van ZJA.

Wij zijn ooit begonnen met een schetsontwerp wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp, met alle bijbehorende esthetische uitgangspunten, is de basis geweest voor het contract met Thialf. Jullie mogen trots zijn dat in de technische uitwerking deze uitgangspunten volledig overeind zijn gebleven. Vervolgens is het te danken aan de werkvoorbereiding en alle mensen die het daadwerkelijk hebben gebouwd en begeleid dat het ook nog eens zo is uitgevoerd.

Een lijn trekken op papier is 'redelijk eenvoudig', in vergelijk met alle risico’s die jullie nemen om deze lijn op tijd en binnen budget op een veilige wijze te realiseren. Ik heb hier grote waardering voor. Vaak is het zo dat ik vanaf het moment dat ik de eerste lijn trek (lees drie jaar geleden) bezig ben om deze lijn, totdat hij eindelijk is gerealiseerd, te verdedigen en te zorgen dat hij daadwerkelijk zo wordt gerealiseerd als bedacht. De wijze zoals wij (ZJA) dit proces met jullie hebben doorlopen hebben wij als zeer prettig ervaren. Met name de open communicatie heeft hier aan bijgedragen.