De Voorsprong (duurzame schoolmodules)

Wat is de Voorsprong? De Voorsprong is sneller en met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw bouwen met daarbij hoge prestaties van het gebouw en lage exploitatielasten. Een complete modulaire school die in alle wensen en behoeften van het huidige onderwijs voorziet.

De Energieprestatie van een school is belangrijk. Een betere energieprestatie geeft je een voorsprong. Daarom hebben alle te kiezen uitvoeringen van de Voorsprong een betere energieprestatie dan momenteel wettelijk vereist. En dat merkt de opdrachtgever in de portemonnee. Het geld dat hij met de Voorsprong bespaart kan hij aan onderwijsverbetering uitgeven. Veel schoolbesturen of gemeenten stellen terecht eisen aan de energieprestatie en energieverbruik van een schoolgebouw. De EPC-pakketten van de Voorsprong maken deze ambities waar. Zelfs een Voorsprong die energie oplevert, behoort tot de mogelijkheden. Iedere Voorsprong is standaard uitgerust als Klasse B van het Programma van Eisen Frisse scholen. Ook kan de opdrachtgever kiezen uit voorzieningen voor klasse A.

 Meer informatie? Bekijk de brochure op www.voorsprong.nu.