MVO

Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Als bedrijf bevinden wij ons in de unieke positie om op bepaalde gebieden ons steentje bij te dragen, vaak op een bijzondere manier maar daarmee juist heel waardevol. Onze samenwerking met WerkSaam, het jaarlijkse sponsoren van Het BeterBoek van het Westfries Gasthuis in Hoorn en ons founderschap van de Westfriese Uitdaging zijn twee mooie voorbeelden.

WerkSaam

Vier maal per jaar brengen wij een personeelsblad uit, genaamd De Koppeling. Dit personeelsblad wordt verpakt, geadresseerd en verspreid door de medewerkers van Business Post, onderdeel van WerkSaam Westfriesland.
WerkSaam is een regionale bemiddelaar in werk waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van mensen. Doel is vooral om passend werk te vinden, regulier waar dat kan en beschut waar dit nodig is.
Voor meer informatie: https://www.werksaamwf.nl/Home

Het BeterBoek Westfries Gasthuis Hoorn

Elk jaar wordt door het Westfries Gasthuis in Hoorn Het BeterBoek uitgegeven, voor de kinderen op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Heddes is al lange tijd sponsor en draagt haar steentje bij om dit mooie initiatief mogelijk te maken. 
Voor meer informatie: http://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/kind-en-jeugd/Paginas/BeterBoek.aspx 

 

 

De Westfriese Uitdaging

Eind 2014 heeft Heddes Bouw & Ontwikkeling zich gecommitteerd aan de Westfriese Uitdaging. En daar zijn we trots op. Het biedt ons de kans om, met alle kennis en kunde die aanwezig zijn, ons ook buiten de bestaande projecten in te zetten voor West-Friesland, de regio waar we ons zeer verbonden mee voelen. Waar onze roots liggen, waar we projecten realiseren en waar veel van onze werknemers wonen.
De Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat bedrijven uitdaagt om Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen om daarmee stichtingen en verenigingen in West-Friesland te ondersteunen. Door de betrokkenheid van Heddes is het mogelijk om nog veel meer lokale stichtingen en verenigingen in West-Friesland te ondersteunen.

Het doel van de Westfriese Uitdaging is samenwerking tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door maatschappelijk betrokken te ondernemen laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Westfriese samenleving zien.

De Westfriese Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een bedrijvennetwerk waarin ondernemingen gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in West-Friesland te verbeteren.

Neem voor meer informatie over de Westfriese Uitdaging eens een kijkje op de website: http://westfrieseuitdaging.nl/

Ondertekening founder overeenkomst de Westfriese Uitdaging (Foto: Westfriese Uitdaging, Sandra Smit-Korse)

Ondertekening founder overeenkomst de Westfriese Uitdaging (Foto: Westfriese Uitdaging, Sandra Smit-Korse)