Eerste steen De Dichters

Op donderdag 8 november is op onze bouwplaats aan de Leeuwendalersweg te Amsterdam de eerste steen gelegd van project De Dichters. In dit project bouwt Heddes Bouw & Ontwikkeling voor woningcorporatie Eigen Haard in twee fases woningen, bedrijfsruimtes, een Nuon warmtestationruimte en parkeerplaatsen.

 

Na een woord van welkom namens Eigen Haard en een interview met Jeroen van Berkel (stadsdeelvoorzitter) en Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling Eigen Haard kon de feestelijke handeling worden verricht in het bijzijn van relaties van Eigen Haard en bewoners uit de Kolenkitbuurt die na oplevering de 56 sociale huurwoningen zullen betrekken. De eer was aan mevrouw Muller, huurder en aan Elyamani Asbaa die ook huurder is en werkt bij Heddes Bouw & Ontwikkeling, toevalligerwijs op deze bouwplaats. Hoe speciaal is het om zo letterlijk en figuurlijk een steentje bij te dragen aan de bouw van jouw woning!

Na de officiële handeling werd de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en was er gelegenheid om na- en bij te praten.

 

Heddes Bouw & Ontwikkeling voert een groot gedeelte van de woningen uit in het Flexibel Modulair Casco, een bouwmethodiek ontwikkeld samen met een groep vaste partners, waarbij elementen kant en klaar op de bouwplaats worden aangeleverd. Dit resulteert in minder transportbewegingen en een hoge bouwsnelheid .

Het totale project bestaat uit 262 woningen, twee bedrijfsruimten, een Nuon-ruimte en 183 parkeerplaatsen. Blok A en C kennen een mix van koop- en vrijesector huurwoningen, Blok D bestaat geheel uit koopwoningen en in blok E worden alleen sociale huurwoningen gebouwd. De vier blokken worden in twee fases gerealiseerd. Van de 262 woningen zijn er 136 koopwoningen, 56 woningen zijn bestemd voor de sociale huur en 69 voor de vrije sector huur.

 

Project De Dichters is een van de plannen die door Eigen Haard in de komende jaren wordt vernieuwd. Met die vernieuwing krijgt de buurt een nieuw en eigen karakter; stedelijk en groen tegelijk. Door parkeergelegenheid te realiseren achter de woningen wordt de buurt autoluw. Sommige straten zijn zelfs autovrij en daardoor wordt dit gebied aantrekkelijk voor mensen met kinderen in diverse leeftijdsgroepen.

Bijzonder is dat Eigen Haard haar bewoners heeft laten meedenken over de uitvoering van de vernieuwing. Vertegenwoordigers van de bewoners mochten meedenken over bijvoorbeeld de woningplattegronden, het sociaal plan en de inrichting van de openbare ruimte.