Kinderen slaan eerste paal uitbreiding De Kreek

 

Op een zonnige 14 februari hebben 50 leerlingen de door hen zelf gedecoreerde piketpaaltjes geslagen op de locatie waar door Heddes Bouw & Ontwikkeling het Integraal Kindcentrum (IKC) De Kreek wordt gerealiseerd. Een mooie symbolische start van de bouw. Dit betreft een uitbreiding van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Kreek, welke Heddes eerder realiseerde in opdracht van gemeente Hoorn. Deze nieuwbouw maakt De Kreek het meest duurzame utiliteitsgebouw van Hoorn.

 

Onder toeziend oog van zo’n vijfhonderd kinderen en de directeuren en bestuurders van de betrokken organisaties, mochten vijftig leerlingen op hun laarzen en voorzien van een echte bouwhelm het bouwterrein betreden, alwaar zij met een hamer hun piketpaaltje de grond in mochten slaan. In de voorjaarsvakantie zijn de heiwerkzaamheden van de echte palen gepland, zodat de leerlingen er minder last van hebben.

“Als intergraal bouwbedrijf nemen wij graag de verantwoording voor het hele proces om de gemeente Hoorn goed te bedienen. We zijn blij met de samenwerking in onze eigen stad”, aldus Niels Doodeman, directeur van Heddes Bouw & Ontwikkeling.

 

Eerder realiseerden wij voor gemeente Hoorn naar het ontwerp van Rudy Uytenhaak + Partners Architecten al fase 1 van De Kreek, een MFA die onderdak biedt aan basisschool Roald Dahl, een peuterspeelschool van Stichting Netwerk, buitenschoolse opvang en kinderopvang van SKH, een brede schoolbibliotheek, een sporthal en een wijkcentrum. In de nieuwbouw komt basisschool Socrates welke nu nog elders is gevestigd. Ook biedt de nieuwbouw ruimte voor uitbreiding van kinderdagopvang en uitbreiding van peuter- en welzijnswerk. In de nieuwbouw komt een aantrekkelijk centraal leerplein waar de kinderen van de verschillende groepen samen gebruik van kunnen maken. Naar verwachting is de bouw van het nieuwe deel eind 2019 gereed. Meer informatie over IKC De Kreek is te vinden op www.ikcdekreek.nl.

 

De huidige MFA De Kreek voldoet al aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), die vanaf 2020 gaan gelden voor nieuwe overheidsgebouwen. Zo heeft het gebouw zonnepanelen en warmtepompen en maakt het gebruik van een warmte-koude opslag. Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. In de winter wordt het gebruikt om het gebouw te verwarmen en in de zomer om het gebouw te koelen.

Voor de nieuwbouw liggen de ambities voor duurzaamheid op het hoogste niveau, deze wordt nul-op-de-meter gebouwd. Dit houdt in dat het verbruik van energie alsmede de energie die door het gebouw wordt opgewekt op jaarbasis op hetzelfde niveau zijn. Het gebouw is zelfvoorzienend.

 

 

Beeldmateriaal: Marcel Rob Fotografie

(Foto gepubliceerd met toestemming)