Raamovereenkomst met Dijklander Ziekenhuis voor verbouw- en renovatieprojecten

23 april 2019

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een raamovereenkomst gesloten met Heddes Bouw & Ontwikkeling, BAM Bouw en Techniek, Ingenieursburo Linssen, Gortemaker Algra Feenstra architects en ptg advies voor een langdurige samenwerking in bouwteamverband. De bouwteamleden richten zich op de verbouw- en renovatieprojecten voor de locaties Hoorn (het voormalige Westfriesgasthuis) en Purmerend (het voormalige Waterlandziekenhuis). Donderdag 11 april ondertekenden de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis en de directies van de betrokken partijen het contract voor onbepaalde tijd.

 

Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfries Gasthuis in Hoorn. De locatie Hoorn is voor Heddes bekend terrein, al lange tijd voert een vast team hier werkzaamheden uit. En in Purmerend werd onlangs door ditzelfde team een prachtige groenstrook aangelegd. Met de fusie is er sprake van een herschikking van het zorgaanbod en de bijbehorende voorzieningen, wat leidt tot verbouw- en renovatieprojecten die het Dijklander Ziekenhuis in een vast team wil ontwerpen en uitvoeren. In de afgelopen maanden zijn de samenwerking die de ziekenhuizen voor de fusie al hadden met de betrokken partijen, geformaliseerd in de nieuwe, gezamenlijke overeenkomst.

Als pilot voor deze samenwerking is onlangs het Moederkind Centrum in Hoorn verbouwd voor de concentratie van de geboortezorg. Er staan tot en met 2021 ruim twintig projecten gepland voor eigentijdse, mooie en goed werkbare herinrichtingen in zowel Hoorn als Purmerend. Deze maand volgt bijvoorbeeld de oplevering van het nieuwe scopiecentrum in Purmerend. De locaties blijven tijdens de verbouwingen en renovaties in gebruik.

Ymke Fokma, lid raad van bestuur: “De omgeving wordt straks zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen.”

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: Heddes Bouw & Ontwikkeling is als bouwkundig aannemer verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten. BAM Bouw en Techniek is als installateur verantwoordelijk voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Ingenieursburo Linssen is adviseur installaties, Gortemaker Algra Feenstra is aangesloten als architect en ptg advies als huisvestigingsadviseur. Maarten Sijpestein, manager vastgoed van het Dijklander Ziekenhuis: “Vanwege de langere termijn en het bewaken van de samenhang tussen de verschillende projecten is het prettig dat we steeds met dezelfde partijen kunnen schakelen. Dit zorgt ervoor dat de partijen maximaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring maar ook voor gewaarborgde continuïteit tegen de laagst mogelijke uitvoering- en organisatiekosten.”