Europarei fase 2 in volle vaart

17 juni 2019

Onder de rook van Schiphol zijn we begin dit jaar gestart met de bouw van fase 2 van project Europarei te Uithoorn. Dit is het tweede deel van de herontwikkeling van de woonwijk Europarei welke Heddes Bouw & Ontwikkeling uitvoert in ketensamenwerking, in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard.

 

Uithoorn, een dorp en gemeente met ruim 29.000 inwoners, viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. Dat wij dat feest dit jaar nog meer kleur kunnen geven met de oplevering van fase 2 en de opstart van fase 3, maakt het extra leuk.

Inmiddels zijn de eerste blokken al uit de steigers en voorzien van de huisaansluitingen, dus de gang zit er lekker in. De afbouw is in volle gang en het woonrijp maken gaat ook aanvangen. Eind juni worden de bergingen geplaatst en de stalen poorten gemonteerd en gaan we ons opmaken voor de eerste opleveringen.

Bij de appartementen hebben we het hoogste punt bereikt en is het dak waterdicht gemaakt zodat ook hier kan worden gestart met de afbouwwerkzaamheden binnen. Zodra de metselaar boven is, starten we met het monteren van de kunststof gevelkozijnen en laten we 2 slagen per week zakken om ook hier uiteindelijk steigervrij te zijn voor de start van de huisaansluiting en het woonrijp maken van het omliggende terrein.

Planning is om voor de zomervakantie de 19 huurwoningen te hebben opgeleverd. De 7 koopwoningen en 21 appartementen worden na de zomer opgeleverd, aan het eind van het 3e kwartaal. Daarna gaan we ons opmaken voor fase 3, waarvoor nu de laatste flat is gesloopt en waar op dit moment de voorbelasting is aangebracht op het maaiveld om de zetting van de grond te versnellen. Deze laatste zal in 2020 gereed zijn.