Op het puntje van je stoel

19 juli 2019

Het gebeurt ons niet elke dag dat we een echt eiland kunnen aanleggen; we bouwen in Diemen rondom langs het water van wat bekend staat als Punt de Sniep. Steigers hangen over het water om erbij te kunnen komen en het is schipperen met de ruimte die er is. Cruciaal is de bouwvolgorde om zo optimaal mogelijk van de beperkte ruimte gebruik te maken. 

Onze ervaren uitvoerder heeft het bouwen goed op orde; het team werkt integraal samen om alles goed en op tijd op de bouw te krijgen.

De hele omgeving kijkt en leeft mee met de bouw; soms worden er mooie foto’s van omwonenden gestuurd. Ze zijn blij met het plan dat door ons gebouwd wordt en door KCAP architecten is ontworpen. Zo wordt elk plekje in de stad gebruikt om te voorzien in de woningbehoefte.

De eerste bouwblokken zijn op hoogte en de gevel- en dakfase zijn gestart. De voorzieningen voor de duurzame energie opwekking zijn direct meegenomen en zorgen voor een aangenaam en gezond leefklimaat op het eiland Punt Sniep.