Project in beeld: British School of Amsterdam

27 september 2019

Een voormalige gevangenis omtoveren tot school, dat is een bijzondere opgave.

 

De ergste sloopwerkzaamheden in Amsterdam Oud-Zuid zijn achter de rug, resulterend in grofweg 240 kuub puin dat is afgevoerd. Dit puin is afkomstig van inpandige wanden en uit de gevel waarin diverse doorbraken zijn gemaakt. Vanuit de gevel hebben wij getracht zoveel mogelijk stenen te ‘redden’, zodat deze kunnen worden hergebruikt op plekken waar bestaande scheuren moeten worden hersteld of nieuwe kozijnen moeten worden aangeheeld. Die nieuwe kozijnen komen vooral op plekken waar eerst nog gevangenistralies zaten of verhoogde ramen. Deze maken nu deels plek voor grotere ramen voor meer lichtinval in de ruimtes. Grofweg 10.000 bakstenen zijn inmiddels schoongemaakt en liggen klaar om weer te worden gebruikt. Het is mooi om op deze manier oude materialen een nieuw leven te kunnen geven.

 

Naast het bestaande gebouw zijn in de afgelopen periode 220 palen geboord. Dankzij het boren hebben de buurtbewoners geen hinder ervaren van deze werkzaamheden. Op de palen volgt in de komende periode de fundering voor de aanbouwen en achter de schermen worden er, door onze eigen timmerlieden, al voorbereidingen getroffen voor de daken ervan. Deze daken bestaan uit losse elementen welke op een gebogen constructie worden gemonteerd. Al deze elementen zullen in het vierde kwartaal van 2019 hun plek op locatie krijgen.

 

Ondertussen wordt er in het bestaande, monumentale gebouw de komende maand al gestart met de afbouw. De ruwbouwwerkzaamheden ronden wij binnenkort af en per medio oktober kunnen de stukadoors- en schilderwerkzaamheden starten. Deze werkzaamheden zullen de gehele winter doorgaan, waarna dit spreekwoordelijke treintje door kan naar de aanbouw.

Het werken aan een monumentaal pand is uitdagend en verrassend, je weet immers nooit helemaal zeker wat je allemaal zult tegenkomen – tot aan het moment dat je het tegenkomt. En dan moet er snel en goed geschakeld worden.

 

Eind 2020 nadert deze nieuwe school zijn oplevering, waarna deze in gebruik kan worden genomen door de leerlingen.

Originele baksteen, gereinigd en klaar om te worden verwerkt

Het ornament in de gevel

De palen voor de begane grondvloer zijn geboord