Verbouwen voor de toekomst

11 september 2020

 

In Purmerend wordt het Dijklander Ziekenhuis verbouwd voor de toekomst. Ziekenhuizen zijn gebouwen en faciliteiten in ontwikkeling.
Op locatie Purmerend worden tot en met 2021 nog een heel aantal verbouwingen uitgevoerd. Ymke Fokma, lid van de raad van bestuur: “Het ziekenhuis wordt zo ingericht dat het nog beter aansluit bij de behoeften van patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze medewerkers.”

Heddes Bouw & Ontwikkeling mag een rol spelen in de meerjarenambitie van Dijklander Ziekenhuizen voor deze revitalisatie. Door een raamovereenkomst wordt optimaal samengewerkt met de diverse afdelingen binnen het ziekenhuis, de installateur en de inzet op de bouwafdeling.

Op dit moment is het Heddes team, dat wordt aangestuurd door André, Marco en Vincent, druk bezig het Purmerendse operatiecomplex te verbouwen. Dit bestaande OK-complex dat bestaat uit 6 operatiekamers is nagenoeg gereed. De planning van de projecten staat globaal vast, maar er kan aangepast worden naar gelang de behoeften en mogelijkheden. Dit project is vooruitgeschoven als gevolg van de Corona-invloed.

Na de verbouwing beschikt Purmerend over zes moderne OK’s.  De nieuwe operatiekamers worden toegerust voor alle soorten ingrepen, twee ervan worden vooral klaargemaakt voor de minder complexe en veel voorkomende operaties met een vlotte doorloop. Denk hierbij aan staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen zoals bekkenbodem- en kijkoperaties. De OK wordt hier volledig op ingericht, zodat de ingrepen straks zo soepel mogelijk kunnen verlopen.

Terwijl het OK project volop in de afronding en oplevering is, zijn de volgende projecten in voorbereiding. Daaronder  vallen ook de verbouw van het IVF-centrum en het aanpassen van de poli’s van de PAAZ en aansluitend de klinieken van de PAAZ.

Zie voor meer informatie over de verbouwingen: https://www.dijklander.nl/dijklander-bouwt

Heddes bouwt graag mee aan de toekomst van de zorg. Door de samenwerking en afspraken over de projecten heen wordt er efficiënt gewerkt en dit komt de patiënt ten goede. En dat is waar we het allemaal voor doen.

Quote van de website: https://www.dijklander.nl/dijklander-bouwt

“Het gebouw van locatie Purmerend is ruim 30 jaar oud. De huidige indeling van het ziekenhuis is gebaseerd op een ontwerp van toen. Inmiddels is het zorglandschap veranderd en heeft het Dijklander Ziekenhuis een duidelijke visie: Meer ingewikkelde en hoog specialistische zorg is ondergebracht in locatie Hoorn. De planbare zorg verschuift naar locatie Purmerend. Ymke Fokma, lid raad van bestuur: ‘De omgeving wordt zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen’. Met diverse verbouwingen en renovaties passen wij deze locatie aan om zo nog betere zorg te kunnen leveren.  Samen met patiënten, medewerkers en bezoekers hebben we gekeken wat daarbij belangrijk is.”