Project in beeld: 276 appartementen Biesbosch in Amstelveen

22 maart 2021

 

Waar wij begin dit jaar nog een mooi artikel deelden over de stort van onderwaterbeton voor de vloer van de onderste parkeerverdieping van project Biesbosch in Amstelveen, schrijven wij nu trots dat we ‘de grond uit zijn’. Wat zoveel inhoudt als dat we aan het bouwen zijn bóven maaiveld, in plaats van eronder.

 

Voor onszelf hadden wij de ambitie neergelegd om in de afgelopen periode elke drie weken een kelderverdieping te realiseren. Het feit dat er na negen weken drie kelderverdiepingen gereed zijn, laat zien dat dit gelukt is. De drielaagse parkeerkelder voorziet in parkeerruimte voor 195 auto’s en 48 scooters. Toegang tot de parkeerkelder geschiedt middels een hellingbaan vanaf het maaiveld. In de gehele kelder is een dragende kolommenstructuur aangebracht. Vanaf maaiveld tot aan de 17e verdieping worden er woningscheidende betonwanden toegepast.

 

Bovenop de parkeerkelder is inmiddels ook de begane grondvloer gestort, met daaronder een indrukwekkende hoeveelheid balken met wapening. Dit is nodig om de overgang van de kolommenstructuur naar woningscheidende betonwanden juist te laten verlopen. Op dit moment bereidt het team zich voor op het opstarten van de tunnelbouwstroom, een bouwmethode waarbij met een zogenaamde tunnelbekisting in één keer wanden en de hierop liggende vloer kunnen worden gestort. Door het verwarmen van het gestorte beton kan het een dag later al ontkist worden en kan de volgende cyclus worden gestart.

Dit tunnelen start in week 12, met als doel om exact 189 werkdagen later het hoogste punt te hebben bereikt.

 

Project 276 appartementen Biesbosch in Amstelveen realiseren wij in opdracht van Forum Amstelveen Invest B.V. en Amstelveen Vastgoed C.V., het ontwerp is van de hand van Architectenbureau OZ in samenwerking met Forum Concept & Design.