Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Wij staan met twee benen in de maatschappij. Dat maken wij waar met onze toekomstgerichte en duurzame werkwijze, maar ook op andere manieren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen beperkt zich nooit tot één aspect. Wij geloven in onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het jaarlijkse sponsoren van Het BeterBoek van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend en ons founderschap van de Westfriese Uitdaging zijn daarvan mooie voorbeelden.

De Westfriese Uitdaging

Sinds 2014 is Heddes Bouw & Ontwikkeling founder van de Westfriese Uitdaging. En daar zijn we trots op. De Westfriese Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven en bemiddelt in vraag en aanbod van materialen, menskracht en middelen. Het biedt ons de kans om, met alle kennis en kunde die aanwezig zijn, ons ook buiten de bestaande projecten in te zetten voor West-Friesland, de regio waar we ons zeer verbonden mee voelen. Waar onze roots liggen, waar we projecten realiseren en waar veel van onze werknemers wonen.

Neem voor meer informatie over de Westfriese Uitdaging eens een kijkje op de website.

Het BeterBoek Dijklander Ziekenhuis Hoorn en Purmerend

Elk jaar wordt door het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend Het BeterBoek uitgegeven, voor de kinderen op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Heddes is al lange tijd sponsor en draagt haar steentje bij om dit mooie initiatief mogelijk te maken. Bekijk ook de website van dit project.

Ondertekening founder overeenkomst de Westfriese Uitdaging (Foto: Westfriese Uitdaging, Sandra Smit-Korse)

Ondertekening founder overeenkomst de Westfriese Uitdaging (Foto: Westfriese Uitdaging, Sandra Smit-Korse)

Westfriese Beursvloer succesvol met ruim 130 matches

Merakel Lutjebroek en Heddes Bouw & Ontwikkeling

Westfriese uitdaging - hoogtepunten 2019

Muziekvereniging Tavenu uit Opperdoes en Heddes Bouw & Ontwikkeling