Kolenkitbuurt fase 5 Amsterdam

Fase 5 van de Kolenkitbuurt is een vervolg op project De Dichters, bestaande uit 262 woningen en gerealiseerd in 2019 en 2020.

In het eerste kwartaal van 2021 start Heddes Bouw & Ontwikkeling voor Eigen Haard met de bouw van fase 5, de woonblokken Flierefluiter en Wiltzangh. 

Het ontwerp is van Stefanova Architecten, een levensloopbestendig ontwerp voor 64 sociale huurwoningen en 62 middensegmentwoningen. De 2 woonblokken worden gekenmerkt door een grote diversiteit, elk met een centraal groen hof met tuintjes, terrassen en (fiets)- parkeerplekken.

 

De blokken Flierefluiter en Wiltzangh zijn gelegen aan de Wiltzanghlaan en de Akbarstraat.

2021-07-28 Kolenkit fase 5 - De vaart zit erin

2020-10-27 ondertekening overeenkomst Kolenkit fase5

Locatie

Wiltzanghlaan en Akbarstraat Amsterdam

Tags
  • NIEUWBOUW
  • WONINGBOUW
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2020 - 2021