Renovatie Tabor College locatie d'Ampte te Hoorn

Renovatie en nieuwbouw van het Tabor College te Hoorn

Het Tabor College is een school voor middelbaar onderwijs, op basis- kader- en mavo-niveau.

In de oude situatie bestond de school uit 3 gebouwen, die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. In de nieuwe situatie is de school gesitueerd in 2 gebouwen, op de vrijgekomen ruimte zijn sport/speelvelden gerealiseerd.

Bij de renovatie is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde of hergebruikte materialen. De gebouwen voldoen aan het PvE Frisse scholen, niveau C en hebben weer een levensduur van 30 jaar.

Het project is uitgevoerd als UAV-gc contract, waarbij Heddes verantwoordelijk was voor het uitwerken van de eisen van de Vraagspecificatie en het Definitief Ontwerp tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. 

De realisatie van het werk is in 2 fasen uitgevoerd, waarbij de school in gebruik bleef.

 

 

 

 

 

Locatie

Hoorn

Tags
  • RENOVATIE
  • UTILITEITSBOUW
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2016 - 2017

Functiecategorie: Utiliteitsbouw - school

Opdrachtgever: Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn

Tevredenheidsverklaring

Klik hier voor de tevredenheidsverklaring van onze opdrachtgever voor fase 1 van dit project.

Klik hier voor de tevredenheidsverklaring van onze opdrachtgever voor het gehele project.