MFA en IKC De Kreek

Zwaag

Multi Functionele Accommodatie en Integraal Kind Centrum

De Kreek in Zwaag (gemeente Hoorn) is een verbindende factor in de woonwijk Bangert en Oosterpolder. Het project bestaat uit 3 gebouwen die met elkaar verbonden zijn. Een multifunctionele accommodatie (MFA) in het midden met aan beide zijden Integraal Kind Centra (IKC). Allen met een verregaand duurzaam karakter.

Multi Functionele Accommodatie De Kreek 

In 2012 werd de eerste fase van dit project opgeleverd. Bij het ontwerp en de uitvoering van dit project is  duurzaamheid de belangrijkste factor. Het was in deze wijk het eerste gebouw met een specifiek wijkkarakter. Diverse algemene voorzieningen kregen er hun plek, zoals twee basisscholen, twee peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarnaast bevat het complex een sporthal, een bibliotheek en een buurthuis.

Gemeente Hoorn heeft duidelijk gekozen voor een design & build overeenkomst met Heddes Bouw & Ontwikkeling. Een zeer belangrijke wegingsfactor voor de opdrachtgever was het duurzaamheidaspect. Aan toekomstwaarde, flexibiliteit, levensloopbestendigheid, isolatie, gebruik van duurzame materialen, toepassing van duurzame installatietechnieken en gebruik van duurzame energie wordt maximale aandacht besteed. Het gebouw scoort gemiddeld 9 wat betreft energiegebruik volgens de GPR meetmethode.

De wijk Bangert en Oosterpolder is gerealiseerd in een voormalige polder waarin naast traditionele groenteteelt ook veel fruitteelt werd bedreven. Het gebied kenmerkte zich ooit door vele watergangen of kreken. Dat beeld is overigens gehandhaafd in het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk.

Duurzaam

Het gebruik van duurzame materialen is ook voor het skelet van toepassing. Voor de draagconstructie is gekozen voor een combinatie van gelamineerde houten kolommen en liggers met volledig houten Lignatur Flächenelementen als vloerelementen. Dit zijn geprefabriceerde houten kanaalplaten die veel lichter zijn dan beton, minder energie bij de productie en bij de montage vergen en bovendien geheel zijn samengesteld uit de hernieuwbare grondstof hout. Dank zij de toepassing van deze elementen is het niet nodig een extra afwerking in de vorm van verlaagde plafonds aan te brengen. Dit bespaart materiaal. 

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Kreek Zwaag

MFA de Kreek in twee fasen gerealiseerd. In 2012 realiseerden wij de eerste fase, met een Dalton basisschool, peuterspeelzaal, BSO, sporthal, buurthuis en een schoolbibliotheek. In de tweede fase is een tweede vleugel gebouwd, met daarin een IKC met openbare basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Bij de ruimtelijke uitwerking van het onderwijsconcept is nauw samengewerkt met de gebruikers. Grote vloeiende centrale leerpleinen vormen de basis van het ontwerp, waarbij de interactie en de verbinding tussen de verschillende gebruikers van het IKC centraal staan. Hierbij zijn de traditionele lokalen van 60m getransformeerd in instructie lokalen van 40m² , waarbij de vrijgekomen 20m² per lokaal is toegevoegd aan het leerplein. 

Zowel de eerste als de tweede fase van De Kreek zijn bijzonder duurzame gebouwen. In fase één is met een GPR van gemiddeld 9,1 en een EPC van 0.49 (vigerend bouwbesluit was 1.3) in het ontwerp en de realisatie veel aandacht besteed aan duurzaamheid. In fase twee gingen we nog een stap verder: het gebouw is, gebruikmakend van dezelfde warmte-koudebron, uitgevoerd in EPC -0.273 en voldoet op de meeste punten aan frisse scholen klasse A.

 

Bron en beeldmateriaal: rudy uytenhaak + partners architecten

 

De Kreek is een gebouw waar de gemeente Hoorn trots op is
Peter Westenberg Wethouder gemeente Hoorn (2012) Gemeente Hoorn