Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bij Heddes een belangrijk thema. Wij werken vanuit een brede visie op duurzaamheid. Zo bouwen wij niet alleen aan individuele projecten, maar ook aan een duurzame toekomst.

Circulariteit

De bouwsector heeft een enorme impact op de CO2 voetprint die we met elkaar achterlaten. Bij Heddes willen we graag bijdragen aan het beperken hiervan door een positieve bijdrage te leveren aan circulair bouwen. Voor Heddes betekent dit circulair bouwen onderdeel te laten uitmaken van het DNA van alle medewerkers en vooral ook in de praktijk ermee aan de slag te gaan. Circulariteit moet uit de theorie gehaald worden en omgezet worden in actie!
Voor alle projecten die wij uitvoeren geldt dat wij circulariteit inbouwen door demontabel te bouwen en zoveel mogelijk lijmen en pur te vermijden. Wij zetten nu de grondstoffen voor de toekomst in elkaar als gebouw. Daarnaast worden bestaande – hergebruikte – grondstoffen in projecten gebracht waar dit mogelijk is en zo een tweede leven te geven. Ook andere organisaties om Heddes heen worden betrokken bij deze circulaire inzet van grondstoffen.
Voorbeelden van onze circulaire aanpak zijn oude meerpalen voor een nieuwe gevel, een nieuw leven voor de ijsvloer van Thialf en een nieuwe ‘prinses’ met oude stenen.

Oude meerpalen voor een nieuwe gevel

Voor de gevelbekleding van het project MFA De Kreek in Hoorn hebben we gebruik gemaakt van gerecycled hout. De latten zijn gemaakt uit oude, afgedankte meerpalen, die op deze manier een nieuw leven krijgen.
Mede hierdoor heeft het gebouw een hoge GPR-score. De GPR-score geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw weer wat betreft de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Een nieuw leven voor de ijsvloer van Thialf

IJsstadion Thialf in Heerenveen is ingrijpend verbouwd door Heddes. De betonnen vloer onder de oude ijsvloer is eerst in 500 stukken gezaagd en daarna hergebruikt.
Een plaatselijke boer heeft deze betonplaten gekocht. Hij gebruikt de betonplaten, die ca. twee ton per stuk wegen, als betonpad langs het weiland. Op zijn boerderij in Oldeboorn rijden er nu tractors en lopen er koeien overheen. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: hergebruik in plaats van vernietiging.

Een nieuwe ‘prinses’ met oude stenen

Voor de bouw van appartementengebouw De Witte Prinses in Hilversum hebben we gebruik gemaakt van restpartijen van gevelstenen. Deze stenen blijven uit het zicht en dienen slechts als massa om geluid van het naastgelegen poppodium te absorberen. Restmateriaal hergebruiken was in deze context een logische en zeer milieuvriendelijke oplossing.

FSC®-certificaat

Met onze opdrachtgevers stemmen we af welke producten, waarin hout of houtvezel is verwerkt, moeten zijn voorzien van een FSC-keurmerk. Voor de projecten die we zelf ontwikkelen bepalen we dat zelf.

Voor die producten vragen we in de calculatiefase uitsluitend bij FSC-gecertificeerde partijen offertes aan. Wij controleren op de geldigheid van het FSC-certificaat en kopen de FSC-producten uitsluitend bij FSC-gecertificeerde partijen. Op de bouwplaats controleert de uitvoerder aan de hand van afleverbonnen of het geleverde product overeenstemt met wat is gekocht. De administratie controleert of de facturen van de houtleveranciers aan de FSC-richtlijnen voldoen.
Aan het eind van het project verstrekken we een totaaloverzicht van geleverde FSC-producten aan de opdrachtgever. Wij garanderen daarmee de Chain of Custody van de FSC-gecertificeerde houtproducten.
U kunt ons FSC-certificaat vinden op de officiële website. Ons CoC-nummer is SCS-COC-001028.

Verduurzaming

Waar de nieuwbouw projecten door Heddes zeer duurzaam worden ontworpen en gebouwd, vraagt de voorraad bestaande gebouwen om een enorme verduurzamingsopgave. Heddes gaat de uitdaging om aan om uw woning of uw gebouw samen met u te verduurzamen. Heddes werkt samen met haar partners aan plannen om uw duurzame ambitie waar te maken. Dit kan een volledig gasloze variant zijn, maar ook hybride oplossingen worden succesvol toegepast in woningen en andere gebouwen. Het belangrijkste is dat uw gebouw weer klaar is voor een duurzame toekomst.
Hiervoor heeft Heddes een uitgebreid Stappenplan opgezet om zowel de financiële haalbaarheid als het draagvlak bij uw huurders of gebruikers te garanderen.
De maatregelen die worden genomen om uw gebouw duurzamer te maken combineren wij op efficiënte wijze met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Op die manier wordt er optimaal duurzaam gewerkt. Heddes kan hierbij adviseren op het gebied van meerjaren onderhoudsplannen en toetsing op terugverdien tijden van de voorgestelde maatregelen. Ook een QuickScan op subsidiemogelijkheden is onderdeel van het Stappenplan Verduurzaming.
Om het draagvlak van de verduurzamingsopgave te waarborgen worden de bewoners en gebruikers direct bij de planvorming betrokken. Middels een communicatieplan wordt in overleg vastgesteld op welke momenten en met welke middelen een optimale participatie bereikt wordt.
Heddes is klaar voor de toekomst!


Bouwen volgens de Passief Bouwen methode

In Opmeer hebben we 30 appartementen gerealiseerd volgens de Passief Bouwen methode. Een passief gebouw is stabiel en comfortabel qua temperatuur en biedt gebruikers uitstekende luchtkwaliteit. Dat alles in combinatie met een extreem laag energieverbruik.
De luchtdoorlatendheid (aangeduid met QV;10) geeft de ongewenste luchtverplaatsing aan tussen binnen en buiten die door andere openingen gaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. In het Bouwbesluit is de eis voor Woningbouw een waarde van 0,4.
De luchtdichtheid van ons project in Opmeer is met een waarde van 0,15 uitstekend te noemen. Samen met een zeer hoge isolatiewaarde van de vloeren, gevels en het dak levert dit woningen op die nauwelijks energie gebruiken. Heddes heeft met dit project de Passief Bouwen Award gewonnen voor het eerste hoogbouw project.

De Voorsprong: modulair bouwen aan duurzame scholen

Snel en slim bouwen aan een duurzaam en comfortabel schoolgebouw. Dat is De Voorsprong in een notendop. Heddes bouwt voor u een schoolgebouw met hoge prestaties van het gebouw en lage exploitatielasten. Een complete modulaire school die in alle wensen en behoeften van het huidige onderwijs voorziet.

De Energieprestatie van een school is belangrijk. Een betere energieprestatie geeft u een voorsprong. Daarom hebben alle te kiezen uitvoeringen van de Voorsprong een betere energieprestatie dan momenteel wettelijk vereist. En dat is natuurlijk mooi meegenomen omdat de bespaarde kosten in bijvoorbeeld onderwijsverbetering of spelmateriaal gestoken kunnen worden.
De hoge eisen die terecht gesteld worden aan de energieprestatie van een school, worden door de EPC-pakketten van de Voorsprong waargemaakt. Iedere Voorsprong is standaard uitgerust als Klasse B van het Programma van Eisen Frisse scholen. Ook kan de opdrachtgever kiezen uit voorzieningen voor klasse A.
Meer informatie? Bekijk hier de brochure.

CO²-besparing: van afval naar grondstoffen en energie

Het afval dat op onze bouwprojecten wordt ingezameld, wordt verwerkt tot grondstoffen en duurzame energie. Het uitgangspunt daarbij is hergebruik en behoud van de waarde van grondstoffen.
De duurzame energie wordt opgewekt door de verbranding van biobrandstoffen en brandbare componenten uit het restafval. GP Groot reduceert de uitstoot van CO2 door gebruik te maken van:

  • Boordcomputers voor efficiënte ritplanning
  • Schone motoren EURO 6
  • Volautomatische afvalscheiding
  • Windmolens op de locatie Alkmaar
  • Groene energie op kantoor

 Via de online CO2-rekenmodule van GP Groot kunnen wij aan het eind van het jaar uitrekenen hoeveel kg aan CO2-emissies wij met onze keuze voor GP Groot besparen. In 2017 was dit maar liefst 554.932kg.

Afvalbeheersplannen

Bij grotere projecten werken wij met een afvalbeheersplan. Door hier goed over na te denken, beperken we de afvalstroom. Aan de hand van onze checklijst afvalbeheersing bepalen we per activiteit welke afvalstromen te verwachten zijn, hoe we die zoveel mogelijk bij de bron kunnen beperken en hoe we ze zo duurzaam mogelijk kunnen scheiden en verwerken.
We werken samen met onze afvalverwerker om verbeteringen door te voeren en zetten ons in voor een circulaire economie.