Kleinbouw

Ook op kleinere schaal en op het gebied van renovatie kunnen ambities groot zijn. Wij nemen kleine bouwprojecten, renovaties en onderhoud op ons en hanteren daarbij dezelfde uitgangspunten die ons kenmerken als bedrijf: betrouwbaar, creatief en deskundig. Kleinbouw gaat over kleine projecten, renovaties en onderhoud, waaronder ook het onderhoud van de door onszelf gerealiseerde projecten. Dat gebeurt vaak als onderdeel van langjarige contracten, waarbij wij ons inspannen om de kwaliteit die we opleveren voor vele jaren op hetzelfde niveau te houden als de dag waarop we ons project opleverden.

De afdeling Kleinbouw werkt met centrale aansturing. Hierdoor is de afdeling Kleinbouw een waardevolle partner voor zowel organisaties als particulieren. Klantgerichtheid, service en kwaliteit zijn gewaarborgd in alle geledingen van het bedrijf.
Mede door deze borging in alle geledingen van het bedrijf werken zorg- en onderwijsinstellingen, retailers, kantooreigenaren, corporaties en overheden graag met ons samen. Ze besteden onderhoud en beheer van hun gebouwen graag aan ons uit. Door onze gestructureerde en projectmatige aanpak, werken wij met een groot aantal klanten reeds jarenlang samen.
De afdeling Kleinbouw werkt vanuit de kantoren van Heddes Bouw & Ontwikkeling in Hoorn en Schiphol-Rijk. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden:

Dagelijks onderhoud

Ook in een hoogwaardig en duurzaam gebouw ontkomt u niet aan onderhoud en reparaties. Nieuw hang- en sluitwerk, een lekkende kraan of dak, deze zaken doen zich voor. Heddes Bouw & Ontwikkeling verhelpt deze meldingen voor zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en winkelcentra.

Schadeherstel voor verzekeringen

Soms is schade groter en niet enkel het gevolg van slijtage of veroudering. Stel dat u te maken krijgt met brand-, braak- of stormschade. Ook in deze gevallen herstelt Heddes snel en treffen wij de vereiste noodvoorzieningen.. Wij doen dat in nauwe afstemming met uw verzekeraar.

Verbouwingen in bewoonde staat

Iets dat met name bij woningbouwcorporaties speelt: verbouwingen terwijl de bewoners hun huis bewonen. Bij sommige onderhoudstaken – zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer – is dit ook goed mogelijk. Wij zijn ons bewust van de speciale aanpak die dit vergt. Zowel qua verbouwen als de communicatie daarover en we nemen dat graag met u ter hand. Het gaat hierbij vaak om de vervanging van onderdelen die aan het einde van hun technische levensduur zitten. Dergelijke werkzaamheden voeren wij uit met een minimum aan overlast en een maximum aan communicatie.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten

Grotere renovaties zijn ook aan ons besteed. Heddes neemt de verbouwing van woningen en winkels graag ter hand. Datzelfde geldt voor de nieuwbouw van bijvoorbeeld een enkele woning. Wilt u weten welke kleinere verbouwingen en projecten wij zoal realiseren? Hier vindt u een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.