Veiligheid

Veilig werken, gezond thuiskomen

Omdat veiligheid voorop staat

Veiligheid. Altijd. Overal. Iedereen.

Dagelijks werken we met onze collega's aan uitdagende projecten. Daar zijn we trots op! Maar ons werk kent ook risico's, omstandigheden die van dag tot dag veranderen en tijdsdruk. Onze mensen en partners moeten hun werk altijd veilig kunnen doen. Daardoor gaan zij 's morgens gezond naar hun werk en komen zij 's avonds gezond weer thuis.
Altijd. Overal. Iedereen. 

Als we zien dat het beter kan, leggen we de lat hoger en dagen we het bestaande uit. Dat geldt voor iedereen: van ontwerpers, uitvoerders, planners, bouwplaats medewerkers en managers tot kraanmachinisten. Van aanbesteding en ontwerp tot en met uitvoering en oplevering. Veiligheid en goede prestaties gaan hand in hand.

Bekijk video

Onze speerpunten

Om onze veiligheidsbelofte waar te maken, dagen we onszelf elke dag uit om te verbeteren. Zo bouwen we aan een cultuur van zorg (‘care’) voor elkaar. Dat is de basis van onze gezonde organisatie. Binnen deze cultuur zetten we in op het sterker maken van persoonlijk leiderschap in veiligheid. We beschouwen onze onderaannemers als cruciale partners, waarmee we samenwerking zoeken op gelijkwaardige basis.

We werken met eenvoudige en duidelijke principes en afspraken. Want als iedereen deze kent en begrijpt, is het gemakkelijker om je eraan te houden. Ook verbeteren we de onderlinge communicatie en zorgen we dat we slimmer en sneller leren van onze ervaringen. 

Veiligheid is onderdeel van ons gehele proces. We onderzoeken alle incidenten, want we willen leren van onze incidenten en ongevallen. En die lessen delen we met alle collega's, zodat we iedere dag werken aan het verminderen van risico’s.

Health, Safety & Environment (HSE)

De Take Care campagne is onderdeel van ons HSE-beleid. Veilig werken is een voorwaarde. In elke fase van ieder project is veiligheid voor jezelf en voor een ander essentieel. In ieder plan voor ieder project worden veilige werkmethoden opgenomen en deze worden grondig en tijdig geanalyseerd. Door een veilige manier van werken meetbaar te maken, is het veiligheidsbewustzijn zeer hoog bij al onze collega’s. 

Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, verzuim en schades tot gevolg. Veiligheid doe je met z’n allen.
Joost Keyzer Directeur Bouwrealisatie

Veiligheidscultuurladder (VCL)

De Veiligheidsladder is het instrument waarmee wij werken om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen Heddes te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De VCL stimuleert ons om bewust veilig te werken.
Terug naar