Design & Build

Heddes bouwt voor de toekomst

Met oog voor detail en duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van een project kijken wij als eerste naar de toekomstige gebruiker van een gebouw, zoals een gezin of organisatie. Maar ook is het belangrijk om betaalbaar en hoogwaardig te kunnen bouwen, met oog voor detail en de toekomst. Want een gebouw, dat gaat wel even mee.

Vanuit een droom of visie als vertrekpunt, verzorgen wij het ontwikkel- en bouwproces van A tot Z. Daarbij is het ontwerp inbegrepen, zowel op technisch als visueel vlak. Dat leidt tot bouwwerken met meerwaarde voor nu en in de verre toekomst.

Toekomstgericht bouwen is duurzaam bouwen. Zo bouwen we nu al met het oog op toekomstige recycling van de bouwmaterialen. Maar duurzaamheid heeft ook een esthetisch aspect. Door oog te hebben voor de visuele kwaliteit en inpassing in de omgeving, zorgen we ervoor dat het gebouw nog steeds mooi gevonden wordt na 20 jaar.

Van ontwerp tot realisatie

Heddes werkt vanuit een duidelijke visie en naar een realistisch doel. Om die in het hele bouwproces te borgen nemen wij het ontwerp én de bouw op ons. Dat betekent dat we vaak zelfstandig en met volledige controle de ontwikkel- en bouwfase uitvoeren. In dit proces werken we samen met partners waarmee we een  plezierige relatie hebben, zodat we weten wat we aan elkaar hebben.

In onze aanpak zijn kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid van het gebouw optimaal geborgd voor een hoogwaardig en toekomstbestendig resultaat.

Projecten

kwaliteit neemt een prominente plek in, in de gebouwen die we bouwen. Stuk voor stuk markante gebouwen, binnenstedelijk gerealiseerd, met een beeldbepalende functie.

Bekijk onze projecten

Onze toegevoegde waarde

Wij bouwen concurrerend in een kwaliteitsgericht proces. Voor alle projecten wordt een uitgebreide analyse gedaan naar de beste oplossing voor de opgave. Hierbij wordt gekeken naar de omgeving, logistiek, bouwmethode, bereikbaarheid en vele andere kritische factoren. Dit wordt verwerkt in ons Plan van Aanpak waarin wij de belangen van alle stakeholders meenemen en beantwoorden aan hun specifieke behoeften. Ook de wijze waarop wij iedereen op de hoogte houden van het project is hierin opgenomen.

Onze expertise ligt zowel in woning- als utiliteitsbouw; hoogwaardig, duurzaam en toekomstgericht. Heeft u vragen over een project of wilt u informeren naar wat Heddes voor u kan betekenen? Neem contact op met ons.

Inkoopbeleid

Wat wij bouwen, realiseren wij tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel beide variabelen belangrijk zijn, leggen wij de focus op kwaliteit.

Onze visie en werkwijze hebben wij vastgelegd in ons inkoopbeleid.
Dit kunt u hier downloaden.

Terug naar