Duurzaamheid

Voor nu en in de toekomst

Een brede visie op duurzame oplossingen

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is bij Heddes een belangrijk thema. Wij werken vanuit een brede visie op duurzaamheid. Zo bouwen wij niet alleen aan individuele projecten, maar ook aan een duurzame toekomst.

Nieuws over duurzaamheid

Meer nieuws

Circulariteit

De bouwsector heeft een enorme impact op de CO2 footprint die we met elkaar achterlaten. Bij Heddes willen we graag bijdragen aan het beperken hiervan door een positieve bijdrage te leveren aan circulair bouwen. Voor Heddes betekent dit circulair bouwen onderdeel te laten uitmaken van het DNA van alle medewerkers en vooral ook in de praktijk ermee aan de slag te gaan. Circulariteit moet uit de theorie gehaald worden en omgezet worden in actie!

In ieder project  kijken we hoe wij zo veel als mogelijk circulair kunnen bouwen. Wij zetten nu de grondstoffen voor de toekomst in elkaar als gebouw. Daarnaast worden bestaande – hergebruikte – grondstoffen in projecten gebracht waar dit mogelijk is om deze zo een tweede leven te geven. Ook andere organisaties om Heddes heen worden betrokken bij deze circulaire inzet van grondstoffen.

Voorbeeld uit de praktijk: Gevel van oude meerpalen bij IKC De Kreek in Zwaag

Voor de gevelbekleding van het project MFA De Kreek in Hoorn hebben we gebruik gemaakt van gerecycled hout. De latten zijn gemaakt uit oude, afgedankte meerpalen, die op deze manier een nieuw leven krijgen.

Mede hierdoor heeft het gebouw een hoge GPR-score. De GPR-score geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw weer wat betreft de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Bekijk dit project

Led verlichting

De verlichting van ons materieel wordt vervangen. Deze gaat van 2 kilowatt naar led armaturen. Hiermee besparen we maar liefst 73% energie! En dat is niet het enige voordeel; dit zogenaamde Darklight armatuur zorgt ervoor dat het licht alleen schijnt op de bouwplaats. Dat is prettig voor omwonenden en beter voor de natuur.

Benieuwd hoe dit eruit ziet? Bekijk de video van ons project MORE in Leiden.

Een nieuw leven voor de ijsvloer van Thialf

IJsstadion Thialf in Heerenveen is ingrijpend verbouwd door Heddes. De betonnen vloer onder de oude ijsvloer is in 500 stukken gezaagd en daarna hergebruikt.

Een plaatselijke boer heeft deze betonplaten gekocht. Hij gebruikt de betonplaten, die ca. twee ton per stuk wegen, als betonpad langs zijn weiland. Op de boerderij in Oldeboorn gaan hier dagelijks tractors en koeien overheen. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: hergebruik in plaats van vernietiging.

Bekijk dit project

FSC®-certificaat

Het hout waarmee wij werken is bij voorkeur voorzien van een FSC-keurmerk. Wij controleren of er aan de FSC-richtlijnen wordt voldaan in zowel de calculatiefase als op de bouw.

Na afloop van een project wordt een totaaloverzicht van geleverde FSC-producten aan de opdrachtgever verstrekt. Wij garanderen daarmee de Chain of Custody van de FSC-gecertificeerde houtproducten. U kunt ons FSC-certificaat vinden op de officiële website. Ons CoC-nummer is SCS-COC-001028.

Verduurzaming

Waar onze nieuwbouw projecten zeer duurzaam worden ontworpen en gebouwd, vragen bestaande gebouwen om een enorme verduurzamingsopgave. Heddes werkt samen met haar partners aan plannen om uw duurzame ambitie waar te maken. Dit kan een volledig gasloos gebouw zijn, maar ook hybride oplossingen worden succesvol toegepast in woningen en andere gebouwen. Uitgangspunt is financiële haalbaarheid én dat uw gebouw weer klaar is voor een duurzame toekomst.

De maatregelen die worden genomen om uw gebouw duurzamer te maken combineren wij op efficiënte wijze met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Op die manier wordt er optimaal duurzaam gewerkt. Heddes adviseert u op het gebied van meerjaren onderhoudsplannen en toetsing op terugverdien tijden van de voorgestelde maatregelen. Ook een QuickScan op subsidiemogelijkheden is onderdeel van ons ‘Stappenplan Verduurzaming’.

Om het draagvlak van de verduurzamingsopgave te waarborgen worden de bewoners en gebruikers direct bij de planvorming betrokken.

Een comfortabel, energiezuinig en veilig thuis

Bij de Botter in Hoorn hebben wij in opdracht van Vesteda standaard planmatig onderhoud én verduurzaming aan 64 woningen gedaan. Door de woning-verbeterende werkzaamheden hebben de bewoners een comfortabele en energiezuinige woning met een betere energie-index gekregen. 

Bekijk dit project

Afvalbeheersplannen

Bij grotere projecten werken wij met een afvalbeheersplan. Door hier goed over na te denken, beperken we de afvalstroom. Aan de hand van onze checklijst afvalbeheersing bepalen we per activiteit welke afvalstromen te verwachten zijn, hoe we die zoveel mogelijk bij de bron kunnen beperken en hoe we ze zo duurzaam mogelijk kunnen scheiden en verwerken.

We werken samen met onze afvalverwerker om verbeteringen door te voeren en zetten ons in voor een circulaire economie.

Energielabel

Bij de gebouwen die wij ontwikkelen worden zo veel mogelijk maatregelen genomen om energiegebruik te minimaliseren voor de best mogelijke energieprestaties. Dit passen wij tevens toe in onze renovatieprojecten.

Hierbij wordt ons kantoor in Hoorn niet vergeten, dat momenteel energielabel A heeft.

Terug naar