Innovatie

Innoveren doen we samen

Van ontwerp tot oplevering

Efficiënt werken

Iedere dag vragen wij onszelf af of we onze werkzaamheden nóg efficiënter kunnen uitvoeren. Voor onze projecten speelt deze vraag al bij de planontwikkelaar, die ook het uitvoerende team in een vroeg stadium betrekt. En op administratief vlak wordt er geïnvesteerd in software die ons werk uit handen neemt. Allemaal grote en kleine aanpassingen die een verschil maken en ons helpen om te blijven verbeteren.

Wanneer je je werk op een efficiënte manier organiseert en uitvoert, heb je daar op vele vlakken profijt van. De zoektocht naar efficiëntie houdt ook in dat we rekening houden met degene die vóór en na ons werkzaamheden uitvoeren, het vraagt ons om altijd een stap vooruit te denken.

Brug tussen ontwerp en uitvoering

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) is de standaard bij Heddes Bouw & Ontwikkeling. Het BIM is de digitale plek waar alle data van een project wordt opgeslagen en een uitgelezen hulpmiddel voor informatieoverdracht. Het stelt bouwers en gebruikers in staat om in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering en beheer, over de gewenste bouwinformatie te beschikken. Het is onontbeerlijk dat deze data goed geordend wordt verwerkt en opgeslagen. Een gerichte toepassing van data in de bouw draagt bij aan meer efficiency in het bouwproces, leidt tot betere gebouwen en het bevordert ontwikkelingen op het gebied van industrieel-circulair bouwen. Beheersing van informatie en informatieoverdracht is hierbij essentieel.

Inmiddels is Dalux toegevoegd aan onze systemen en wordt deze voor de zowel BIM als de documentcoördinatie in projecten gebruikt


Een optimaal proces

Met de toepassing van BIM en Dalux streven wij naar een optimaal proces van ontwerp tot oplevering. Wij stimuleren samenwerking op basis van open standaarden en processen, waardoor elke projectpartner kan aansluiten binnen een project. Daarbij sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij geldende landelijke en internationale normen en afspraken. 

De technologische ontwikkeling inspireert ons om een goed sluitend pakket te gebruiken. Wij hebben de ambitie om bij elk volgend project ons werk weer net iets slimmer, sneller en beter te doen. Per project bekijken we samen met onze partners waar we het proces verder kunnen optimaliseren en verbeteren.

Gereedschap van de digitale materieeldienst

Onze collega’s Bert en Mark weten alles van de meerwaarde van BIM en de koppeling met Dalux. In Heddes magazine 12 vertellen zij over de stap die zij samen met hun collega's zetten op de digitale ladder.

Lees het artikel hier

Metselrobot

De factor arbeid op de bouwplaats vormt steeds meer een uitdaging en robotisering is tegenwoordig aan de orde van de dag. Eind 2021 zijn wij daarom ingestapt bij Ropax als launching customer van een metselrobot.
“Deze robot kan straks in één dag één gevel van een grondgebonden woning metselen en sluit daarmee perfect aan bij de trend tot steeds meer prefabricage en industrialisering in de woningbouw. Maar ook hybride bouwen, waarin je de combinatie vindt tussen prefab en afbouw ter plekke.  De robot metselt drie keer zo snel als een metselaar, met dezelfde kwaliteiten en voordelen van klassiek metselwerk,” aldus Jeroen-Bas Menschaar, directeur van Ropax.

Lees de update over de metselrobot in Heddes Magazine 11

Hart van Nederland

In februari 2024 bezocht Hart van Nederland de bouwlocatie in Maarssen, waar maar liefst 2 metselrobots een nieuwe gevel metselden.

Bekijk het item hier

Metselanker

In oktober 2019 bedacht Hoofd Bouwrealisatie Joost Keijzer een oplossing om prefab metselwerk te maken. Zodat het in een geconditioneerde omgeving, onafhankelijk van het weer, prefab kon worden geproduceerd. Met een paperclip maakte hij een proefmodel, dit werd stap voor stap geprofessionaliseerd met als resultaat een uitgebreid getest en gepatenteerd anker.

Robotgestuurde procesautomatisering (RPA)

Bij een robot denk je al snel aan een bewegend stuk staal in een fabriek. Maar niets is minder waar als je het hebt over de ontwikkeling RPA: robotising process automation ofwel robotgestuurde procesautomatisering. Binnen onze projectadministratie worden handelingen en processen met een hoog repetitievermogen, zoals bijvoorbeeld het overnemen van gegevens, geautomatiseerd met behulp van zogenaamde software-robots.  Een mooie stap in een techniek die veel mogelijkheden biedt en breed toepasbaar is. 
Terug naar