Feestelijke opening in Amsterdam

Oplevering 126 nieuwe woningen sluitstuk vernieuwing Middengebied Kolenkitbuurt

Feestelijke opening in Amsterdam

 

De sleutel van de Kolenkitbuurt is maandag 17 april symbolisch overhandigd aan haar bewoners. Met de oplevering van de gebouwen Wiltzangh en Flierefluiter is de bouwkundige vernieuwing van het Middengebied van de Kolenkitbuurt in Amsterdam afgerond. In de nieuwbouw komt ook een woongroep voor 23 ouderen.

De vernieuwing in de Kolenkitbuurt startte al in 2012 door Eigen Haard en stadsdeel West. ‘De vernieuwing van de buurt is zeker reden voor feest’, zegt Anke Huntjens, bestuurder bij Eigen Haard. ‘Het is een mooie buurt geworden met goede woningen en een prachtige school. Toch betekent dit niet dat we er al zijn. We hebben nog voldoende werk voor de boeg om te zorgen dat de wijk een sterkere samenhang krijgt.’ 

Grootscheepse vernieuwing
Sinds 2003 zijn woningbouwcorporaties, gemeente en andere partners bezig met de vernieuwing van de Kolenkitbuurt. Heddes heeft sinds die tijd meerdere bouwprojecten mogen afronden. In de afgelopen 20 jaar zijn er 1.400 woningen vernieuwd, 900 woningen toegevoegd en is de openbare ruimte flink vernieuwd. ‘We vieren graag deze prachtige stap in de vernieuwing van de Kolenkit, met fijne woningen voor jong en oud. Een nieuwe wijk binnen de Kolenkit waar de bewoners zich thuis voelen in een groene autoluwe wijk.’ zegt Esther Fabriek, stadsdeelbestuurder van Amsterdam West.

Band tussen aannemer en de buurt
Ook het bouwteam van Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft een band met de buurt opgebouwd. Bewoners konden altijd terecht voor een praatje. Heddes zorgde voor hulp in het verkeer voor scholen en hielp bij het aanbrengen van sfeerverlichting in de winter. ‘Heddes en Eigen Haard hebben een lange historie. Onze rol in de vernieuwing van de Kolenkitbuurt is daar een mooi bewijs van. En daar zijn we dankbaar voor,’ aldus Niels Doodeman, algemeen directeur van Heddes.

Middengebied: Sloop, nieuwbouw en verdichting
In het Middengebied van de Kolenkitbuurt heeft Eigen Haard 361 woningen gesloopt. Daar zijn er ruim 700 voor terug gebouwd; 530 sociale- en middensegment huurwoningen en bijna 180 koopwoningen. Onder het motto ‘eerst bouwen dan slopen’ is de buurt vernieuwd, verduurzaamd en verdicht. De wijk is autoluw, stedelijk, maar ook groen. In plaats van strokenbouw is gekozen voor gesloten bouwblokken met eigen buitenruimten aan stille hoven.  Bij de woningbouw lag de nadruk op gezinswoningen: eengezinswoningen en gezinsappartementen.