Projectupdate: Hyde Park Hoofddorp

in een met sneeuw bedekte bouwput

Terwijl een waterig zonnetje door de sneeuwbuienwolken schijnt, steekt een blauw-wit torentje boven de bouwplaats in Hoofddorp uit. De eerste torenkraan wordt opgebouwd tot een uiteindelijke hoogte van 72 meter. Na deze volgen een tweede torenkraan én twee rupskranen. Er is wel wat nodig om 6 huizen met daarin 406 woningen te bouwen!

Collega Lars Telleman heeft vanuit zijn kantoor een mooi uitzicht op de bouwplaats én de opstijgende vliegtuigen van Schiphol. Sinds de start van het project afgelopen najaar is er veel te doen geweest rondom het grondwater van het project. Lars Telleman: “Om de bouwput te ontdoen van het grondwater is vooraf een bemalingsplan opgesteld. Dit bemalingsplan was berekend op 16 deepwells, maar de capaciteit bleek toch niet voldoende waardoor het grondwater onvoldoende verlaagd kon worden. Met 400 kuub per uur ging het water uit de kuip, maar het kwam net zo hard weer terug. Dit had te maken met de bodemgesteldheid. Uiteraard hebben we dit goed en snel kunnen oplossen. Die deepwellpompen zitten langs de damwand. Nu hebben we de kuip in vakjes ingedeeld en hebben in die vakjes extra filterbemaling geplaatst waardoor we het grondwater op dit moment goed onder controle hebben.”

De kelder

Terwijl de sneeuw smelt onder het winterzonnetje wordt de torenkraan opgebouwd.

Half januari is de sloot aan de zuidkant van het project gedempt. Voor de sloot is leeggepompt zijn de vissen, zoals o.a. witvisjes, snoeken en brasems, door biologen uit het water gehaald en elders uitgezet.

Na het storten van de poeren wordt de grond weer aangevuld. Op dat moment kunnen de filters weg en dan neemt de deepwellbemaling in combinatie met horizontale drainage bemaling het water weg om de vloer te kunnen maken.

Afgelopen week is het eerste gedeelte van de -1 keldervloer gestort. Lars: “Die storten wij in 3 delen. De andere twee delen volgen in februari en maart. Eind maart starten we met het trekken van de damwanden. Tegen die tijd zijn we ook gestart met het storten van de eerste vloeren.

“Het is een heel mooi project, dubbel zo groot als AMST, waar ik hiervoor zat,” lacht Lars. “Tot dusver is het grond- en kelderwerk nog hetzelfde. Maar in de afbouw krijgen we te maken met alle kopers, dus het wordt een mooie uitdaging om het hoge afwerkingsniveau wat we beogen, te behalen.”