Kolenkitbuurt fase 5

Amsterdam

Kolenkit in Amsterdam

Dit project bestaat uit 262 woningen en is gerealiseerd in 2019 en 2020.

In het eerste kwartaal van 2021 startte Heddes Bouw & Ontwikkeling voor Eigen Haard met de bouw van fase 5, de woonblokken Flierefluiter en Wiltzangh. 

Het ontwerp is van Stefanova Architecten, een levensloopbestendig ontwerp voor 64 sociale huurwoningen en 62 middensegmentwoningen. De 2 woonblokken worden gekenmerkt door een grote diversiteit, elk met een centraal groen hof met tuintjes, terrassen en (fiets)- parkeerplekken.

De blokken Flierefluiter en Wiltzangh zijn gelegen aan de Wiltzanghlaan en de Akbarstraat. 

Gevraagd worden voor een opvolgende fase van een project, waarvan je een gedeelte al onder handen hebt; een mooier compliment kun je als bouwer eigenlijk niet krijgen.
Niels Doodeman Directeur Heddes Bouw & Ontwikkeling

Ondertekening overeenkomst

In een recent opgeleverde ruimte van een project de overeenkomst tekenen voor de volgende fase van datzelfde project, mooier kan niet! Op vrijdag 11 september zetten Danny Wijnbelt, directeur van de divisie ontwikkeling bij Eigen Haard, en Niels Doodeman hun handtekening onder de overeenkomst voor de realisatie van fase 5 van project Kolenkit. Dit alles vond plaats in één van de ruimtes binnen fase 3 en 4 van project Kolenkit, die door Heddes Bouw & Ontwikkeling zijn gerealiseerd.

Fundering

De heiwerkzaamheden voor de twee woonblokken genaamd Flierefluiter en Wiltzangh, zijn begin april 2021 afgerond. Daarna is het eerste blok opgetrokken, gevolgd door het tweede.

Feestelijk moment in de Kolenkitbuurt in Amsterdam

De bouw van een project kent vele mijlpalen en bijzondere momenten. Het leggen van de eerste steen is er daar eentje van. En wat is het fijn dat dit weer live met betrokkenen kan worden gevierd! Op dinsdag 12 oktober jl. is de eerste steen gelegd voor de vijfde en laatste fase van het project Kolenkitbuurt.

 

De bouw van Kolenkitbuurt fase 5 omvat 65 sociale huurwoningen en 61 middensegment huurwoningen, verdeeld over twee woonblokken. Het ontwerp is van de hand van Stefanova Architecten en kenmerkt zich onder andere door fraaie architectuur, een grote diversiteit aan woningen en aandacht voor groen. In 24 sociale huurwoningen van blok Wiltzangh wordt een woongroep voor migrantenouderen gevestigd.

 

Op uitnodiging van opdrachtgever Eigen Haard kwamen betrokkenen op 12 oktober jl. naar de bouwplaats toe. Na een woord van welkom en toespraken van Bert Halm namens Eigen Haard, Carolien de Heer namens Stadsdeel Amsterdam West en Niels Doodeman namens Heddes Bouw & Ontwikkeling, was het tijd voor de symbolische handeling.

 

Als in 2023 de woningen zijn opgeleverd staat er een volledige nieuwe wijk in het Middengebied van de Kolenkitbuurt. Een bijzondere metamorfose waar al in 2008 mee is gestart. De buurt heeft een geheel nieuw en eigen karakter gekregen. Met autoluwe en autovrije straten en speelruimte voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, twee basisscholen en kinderopvangvoorzieningen.

 

Foto's: Visual Project voor Eigen Haard

Eerste steenlegging

Mevrouw Nouzha Abayahya (lid van de migrantenwoongroep voor ouderen), mocht de eerste steen van blok Wiltzangh leggen onder het toeziend oog van de andere aanwezigen.

Na deze handeling werd iedereen uitgenodigd voor een drankje in de voor deze gelegenheid geplaatste tent op de bouwplaats.

De jas van Kolenkit wordt zichtbaar

De (half) gesloten bouwblokken krijgen een grote diversiteit aan woningtypes, elk met een centraal groen hof met tuintjes, terrassen en (fiets) parkeerplekken. De architectuur van de blokken sluit aan bij het karakter van de wijk van de late jaren ’40 en ’50. Je herkent deze architectuur aan het gebruik van bakstenen,  eenvoudige volumes en ritmes.

In maart 2022 is het metselwerk van blok F1 (Flierefluiter) bijna op hoogte. Ook zijn we hier op dat moment al goed op weg met de kunststof kozijnen die direct voorzien zijn van glas. Ondertussen is binnen de tegelzetter druk met de toiletten, badkamers en keukens. Ook de trappenhuizen zullen al betegeld worden.

Het betoncasco van blok F2 (Wiltzangh) is tevens bijna op hoogte. Half maart werd de dakvloer gestort en ook het metselen is hier gestart. De ruwbouw en afbouw volgen elkaar snel op. De trappen zijn geplaatst en vlak daarna werd gestart met de gibo wanden.

Half april is de torenkraan afgebroken. De aanleg van de hoofd- en dienstleidingen starten half mei, zodat de aansluitingen van de appartementengebouwen netjes voor de oplevering gereed zijn. 

Al met al is deze voor Heddes derde fase die we bouwen in deze wijk, na fase 3 en 4, er wederom eentje met mooie uitdagingen. Maar voor elke uitdaging is een oplossing! Zo lossen we bijvoorbeeld het feit dat er nagenoeg geen parkeerruimte is op de bouwplaats, op door een elektrische Heddes pendelbus in te zetten voor het personeel. Om de parkeerlast in de nabije omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo leren en bouwen we elke dag weer, samen én met oog voor onze omgeving.

Nu de steigers zijn verdwenen zien we het fraaie metselwerk van de twee blokken waar in totaal 598.511 metselstenen in verwerkt zijn. De architect koos ervoor de achterkant van de steen naar voren te leggen, waardoor de ‘vuile kant’ zichtbaar is en zo een robuuste uitstraling aan de gebouwen geeft.