VU

Renovatie en onderhoud

VU locaties Amsterdam

Doorgaans voeren wij diverse projecten uit bij VU Amsterdam. Deze projecten variëren bijvoorbeeld van het vernieuwen van de entree, het renoveren van het auditorium of de schoorsteen, het herinrichten van divers labs en studiezalen tot andere doorlopende werkzaamheden. 

Zo zijn bij Sporthal Uylenstede nieuwe kleedruimtes op een tribune gebouwd, maar ook hangen wij kunstwerken op in centrale ruimten en verzorgen wij verlichting door installateurs. Maar ook werken wij aan het verbouwen van studiezalen en de nieuwe huisvesting van laboratoria (koudbloedig). De installaties en het meubilair vraagt een specialistische expertise.

Studiezalen

In het Hoofdgebouw van de VU Campus zijn op 9 verdiepingen van het Hoofdgebouw de studiezalen verbouwd. Deze verbouwing is in 3 fases uitgevoerd in de periode van eind november 2022 tot en met medio oktober 2023. Deze faseringen waren nodig om zoveel als mogelijk capaciteit aan studiezalen te behouden en overlast voor studenten te beperken. Voordat een volgende fase mocht opstarten moesten de pas opgeleverde studiezalen in gebruik zijn genomen.

De bouwkundige werkzaamheden waren onder andere het verplaatsen en plaatsen van nieuwe stalen kozijnpuien, plaatsen van bouwschuttingen en afdekken van her te gebruiken vloerafwerkingen, het maken van druk en plenumschotten boven de plafonds en ook het aanpassen van koven en plafonds. Ook zijn vloerbedekkingen vervangen en aangeheeld. Tot slot zijn de brandwerende afdichtingen aangebracht en heeft er een eindschoonmaak plaats gevonden.

Project in beeld

Bij deze verbouwing stond het duurzaam omgaan met materialen centraal. Zo zijn de plafonds en stalen puien zo veel als mogelijk hergebruikt. Op enkele verdieping is de bestaande vloerafwerkingen behouden door deze plaatselijk aan te helen en te voorzien van een nieuwe waxlaag.

Aula in het hoofdgebouw

In het hoofdgebouw is in de zomer van 2022 de grote Aula verbouwd. De coördinatie van dit project werd door ons verzorgd. De vloerafwerking is in de hele zaal vernieuwd en de stoelen zijn vernieuwd óf gedemonteerd en opnieuw gestoffeerd. Naast het aanpassen van de stoelindeling is ook de installatie vernieuwd. Denk hierbij aan verbeteren van ventilatie, optimalisatie van verlichting, bekabeling, elektra en audio visuele apparatuur.
De hellingbaan maakt het podium nu beter bereikbaar voor mindervaliden. Op het podium is volledig nieuw maatwerkmobilair geplaatst en zijn de bestaande houten wanden, deuren en podiumrand opnieuw gelakt. Op 5 september 2022 is de zaal in gebruik genomen bij de opening van het nieuwe studiejaar.

Project in beeld

De aula heeft een oppervlakte van 1800 m2 en is tijdens de zomervakantie 2022 in 9 weken tijd volledig vernieuwd.

Schoorsteenrenovatie energiecentrum

Het energiecentrum van het VU voorziet het hele VU van stroom. Een belangrijk onderdeel van dit centrum is de 60-meter hoge schoorsteen. Deze schoorsteen van het energiecentrum welke dateerde uit de jaren 60, was medio 2019 toe aan restauratie. De oude toren had te kampen met zogenaamde betonrot.

De grootste uitdaging bij deze klus was de ruimte. Er was geen mogelijkheid normaal bij de schoorsteen te kunnen komen wegens ruimtegebrek. Normaal zouden wij hier een hangbak gebruiken, maar vanwege kabels en leidingen was hier onvoldoende ruimte. Ook vanaf de grond was geen optie omdat deze geen druk kon hebben. Ook het dak was niet sterk genoeg om de werkzaamheden uit te voeren. Om de schoorsteen goed te bereiken is een steiger gebouwd op een staalconstructie die aan de schoorsteen is gemonteerd. In deze constructie hebben wij een personen- goederenlift verwerkt. Er moest veel gebeuren (centimeterwerk) om deze lift à 5.000 kg op de locatie te kunnen laten heisen. De staalconstructie is een blijvend onderdeel geworden om in de toekomst makkelijker onderhoud te kunnen plegen.

Project in beeld

Auditorium hoofdgebouw VU Campus

De studenten in de VU Campus kunnen sinds het studiejaar 2021/2022 gebruik maken van een geheel gerenoveerd auditorium.

Verdieping 1 t/m 4 van bouwdeel ABC zijn, op enkele dragende wanden na, compleet kaal gesloopt om vervolgens opnieuw op te bouwen en in te richten voor nieuwe doeleinden. Dit betrof onder andere afdelingen met studie- en werkplekken met stilte cabines, vergaderzalen, lab- en onderzoekruimtes met röntgenkamers.

Tijdens deze werkzaamheden is overlast tot een minimum beperkt. De rest van het gebouw bleef in gebruik. 

Project in beeld

Toen de studenten konden genieten van hun welverdiende zomervakantie, werd er ondertussen hard gewerkt om studieruimten voor aanvang van het nieuwe studiejaar operationeel te krijgen.

Realisatie bordes hoofdentree VU Hoofdgebouw

De renovatie van het entree bordes van het VU Hoofdgebouw is in twee fasen uitgevoerd om de toegankelijkheid van het gebouw te kunnen waarborgen. Het project bestond uit het renoveren van het huidige bordes, de trappen en hellingbanen naar de entree en fietsenstalling en het herstellen van de keerwanden/betonnen vloeren inclusief de dilataties.

Het bordes is uitgevoerd in Chinees natuursteen, hierin zijn afwateringsroosters en hekwerken geplaatst. De helingbanen is voorzien van verwarmingsbuizen om in de vorstperiode begaanbaar te blijven.

Project in beeld

Het resultaat van deze renovatie in beeld.

Renovatie VU Medische Faculteit

Op de VU Medische Faculteit in Amsterdam zijn in 2017-2018 de verdiepingen ABCD 1 t/m 4 gerenoveerd.