Brede School Weespersluis

Weesp

Brede School Weespersluis, Weesp

Aan de Fort Diemerdamstraat in Weesp bouwde Heddes Bouw & Ontwikkeling de nieuwe Brede School Weespersluis.

De Brede School is ontworpen door KOW Architecten, in de ‘fin-de-siècle’ stijl van de nieuwe wijk Weespersluis.

In het gebouw zijn twee scholen gevestigd van in totaal drie schoolbesturen: FlorenteTalent Primair en ASKO. Bovendien is er een buitenschoolse opvang en een locatie voor vroeg- en voorschoolse educatie gevestigd.


De Brede School Weespersluis is een belangrijke voorziening voor de wijk; het schoolplein is open voor de buurt en in de grote gymzaal kunnen verschillende Weesper sportverenigingen terecht.

In de school is een multifunctionele buurtkamer gerealiseerd, met keuken en opslag. Op deze manier is een buurtvoorziening voor maatschappelijke en sociale activiteiten ontstaan.

De Brede School is op moment van realisatie één van de eerste energieneutrale scholen in Nederland. Er wordt in de school net zoveel energie opgewekt als verbruikt.

Project in beeld

Op 14 november 2019 werd de bouw feestelijk gestart. Al in juli 2020 werd het hoogste punt bereikt. Op het pand zijn zonnepanelen aangebracht. Samen met de WKO-opslag in de bodem, zorgen deze ervoor dat het pand straks onder de ‘NOM’ kwalificatie valt en energieneutraal is. Hierin levert Provincie Noord-Holland een bijdrage middels een subsidie vanuit het Kwaliteitsfonds. 

Aanbouw 2023

Tijdens de bouw van de Brede School Weespersluis in Weesp in 2019 werd al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding. Nu het leerlingenaantal sterk is toegenomen heeft Heddes Kleinbouw in  de periode 2022-2023 een extra vleugel aangebouwd die ruimte geeft aan 150 leerlingen extra pér school. 

De Brede School biedt onderdak aan twee scholen en was op moment van realisatie één van de eerste energie-neutrale scholen in Nederland. Er wordt in het gebouw net zoveel energie opgewekt als verbruikt. Ook bij deze uitbreiding staat energieneutraal gebruik centraal. In het schooljaar 2023-2024 konden de leerlingen het nieuwe deel in gebruik nemen

Artikel IndustrieBouw

In het vakblad IndustrieBouw van januari 2021 een artikel over de nieuw Brede School Weespersluis, aan de Fort Diemerdamstraat in Weesp. 

Met aandacht voor de architectuur, de duurzaamheid (volledig energieneutraal), het ecologisch protocol en de unieke details van het gebouw.

Lees het artikel hier

Tevredenheidsverklaring

Klik hier voor de tevredenheidsverklaring van onze opdrachtgever