Dijklander ziekenhuizen

Locaties Hoorn en Purmerend

Fusieprojecten Dijklander ziekenhuizen

In 2019 heeft het Dijklander Ziekenhuis een raamovereenkomst gesloten met Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ingenieursburo Linssen, Gortemaker Algra Feenstra architects en ptg advies voor een langdurige samenwerking in bouwteamverband. De bouwteamleden richten zicht op de verbouw- en renovatieprojecten voor de locaties Hoorn (het voormalige Westfriesgasthuis) en Purmerend (het voormalige Waterlandziekenhuis).

Samenwerking in teamverband

Het team Kleinbouw van Heddes Bouw & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden voor de projecten. Deze speelden zich in de eerste periode veelal af in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, maar zijn daarna meer naar de locatie in Hoorn verplaatst.

De samenwerking in bouwteamverband werkt versterkend voor alle partijen. Al in de ontwerpfase van projecten is iedereen betrokken, zodat er in dat stadium per discipline al kennis en ervaring kan worden ingebracht om samen tot het beste resultaat te komen.

Verbouwingen binnen het ziekenhuis

Binnen Dijklander ziekenhuizen verbouwen wij diverse afdelingen en poli's. De werkzaamheden variëren van het renoveren van verouderde vleugels, het opfrissen van de centrale hal tot (complexe) verbouwingen van poli's en OK's.

Deze projecten omvatten onder andere het realiseren van het nieuwe Scopiecentrum, het bouwen van een nieuwe Acute Zorg Unit (AZU), aanpassing van het dagcentrum, verbouwing van de centrale hal, een nieuw restaurant en de verbouwing van het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL). De meest complexe opgaven op de locatie in Purmerend waren het bouwen van een nieuwe operatiekamer (OK) en het realiseren van een IVF lab. Ook is de nieuwe PAAZ afdeling afgerond, in een aparte vleugel van het ziekenhuis. Deze was erg verouderd en is inmiddels volledig gemoderniseerd.

 

Het is een samenwerkingsverband waar we trots op zijn en veel van leren. Werken in een ziekenhuis is werken in een dynamische omgeving die vaak volop in bedrijf is. Communicatie is hier de sleutel tot succes.

Groenstrook in Purmerend

De centrale hal is aantrekkelijker geworden door het aanbrengen van een groenstrook en extra zitplaatsen.