Downloads

Uittreksel Kamer van Koophandel (15 november 2017) PDF
Verklaring betalingsgedrag (14 februari 2018)​ PDF
Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. (juli 2018) PDF
Beleidsverklaring (december 2018) PDF
Gedragscode onderaannemers en leveranciers PDF
Inkoopbeleid (februari 2018) PDF
VGM eisen Heddes Bouw & Ontwikkeling PDF
Factuurvoorwaarden Heddes Bouw & Ontwikkeling PDF