Downloads

Uittreksel KvK (NL) - 2 september 2019 PDF
Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst - BNBO (24 juli 2019)​ PDF
Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. (juli 2018) PDF
Directieverklaring (maart 2018) PDF
Gedragscode onderaannemers en leveranciers (april 2019) PDF
Inkoopbeleid (februari 2018) PDF
VGM eisen Heddes Bouw & Ontwikkeling PDF
Factuurvoorwaarden Heddes Bouw & Ontwikkeling (januari 2019) PDF