BIM

 

Werken met een BIM is de standaard bij Heddes Bouw & Ontwikkeling. Het BIM is de digitale plek waar alle data van een project wordt opgeslagen; een soort bibliotheek.

Het is onontbeerlijk dat deze cruciale data goed geordend wordt verwerkt en opgeslagen. Als integraalbouwer onderkennen wij het belang van beheersing van informatie en informatieoverdracht als geen ander.

Het is onze overtuiging dat de gerichte toepassing van data in de bouw bijdraagt aan meer efficiency in het bouwproces. Het bevordert daarnaast ontwikkelingen op het gebied van industrieel-circulair bouwen.

BIM is een uitgelezen hulpmiddel voor informatieoverdracht. Het stelt bouwers en gebruikers in staat om in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering en beheer, over de in die fase gewenste bouwinformatie te beschikken.

Waar voorheen bouwers alle informatie omtrent een project in 2D verwerkten en vergeleken, wordt dat nu 3D en geïntegreerd in het BIM verwerkt. Elke bouwpartner doet daar zijn deel aan en als integraalbouwer willen wij verantwoordelijk zijn voor de beheersing van dit informatieproces, we streven daarom een actieve rol na om de toepassing van BIM naar een hoger niveau te brengen.

Door het BIM te gebruiken om informatie te borgen en te distribueren ontstaat er een consequente en tijdige beschikbaarheid van informatie voor alle betrokkenen in het bouwproces; van architect tot en met timmerman op de bouw. Zelfs de eigenaar of gebruiker van het gebouw doet zijn voordeel met de centraal gebundelde informatie in het BIM. Om die reden doen we veel moeite om consequent en volgens de laatste BIM-standaarden de informatie te verwerken.

Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft een BIM-protocol opgesteld om alle partners bij het project geïntegreerd te laten samenwerken.

Het werken met het BIM-protocol van Heddes voorkomt faalkosten in de ontwerp- en engineeringsfase, maar vooral in de uitvoeringsfase. Door de inzet van de clashcontrole worden modellen vergeleken. De uitkomsten van het vergelijk is de input voor BIM-sessies in alle fasen van het ontwerpproces. Hiervoor zetten we de Heddes BIM-regisseurs in om de uitvoering van het BIM-proces te regisseren. Bij veel bouwpartners in de keten zit veel kennis en ervaring omtrent het modelleren binnen de eigen discipline; dit op een geïntegreerde wijze samenbrengen en tot één clashvrij project omzetten is de kunst van het BIMmen die we bij Heddes verstaan.

Het werken met BIM maakt ook het virtueel simuleren van het bouwproces mogelijk. Met een stap voor stap 4D-weergave van het bouwproces worden alle partijen aangehaakt in de Lean planning van het project en worden afstemmingsverliezen voorkomen.

Voor een succesvolle omzetting van BIM naar Bouw moet je bij Heddes zijn!