BIM

 

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) is de standaard bij Heddes Bouw & Ontwikkeling.
Wij hebben een leidende rol in het totale BIM proces.

 

Het BIM is de digitale plek waar alle data van een project wordt opgeslagen en een uitgelezen hulpmiddel voor informatieoverdracht. Het stelt bouwers en gebruikers in staat om in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering en beheer, over de gewenste bouwinformatie te beschikken. Het is onontbeerlijk dat deze data goed geordend wordt verwerkt en opgeslagen. Het is onze overtuiging dat een gerichte toepassing van data in de bouw bijdraagt aan meer efficiency in het bouwproces, leidt tot betere gebouwen en ontwikkelingen op het gebied van industrieel-circulair bouwen bevordert. Als integraalbouwer onderkennen wij dan ook het belang van beheersing van informatie en informatieoverdracht.

 

Met de toepassing van BIM, in combinatie met LEAN, streven wij naar een optimaal proces van ontwerp tot oplevering. Wij willen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het proces en streven daarom een actieve rol na bij de toepassing van BIM. Wij stimuleren samenwerking op basis van open standaarden en processen (Open BIM), waardoor projectpartners kunnen aansluiten binnen een project, ongeacht de software die ze toepassen. Daarbij sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij geldende landelijke en internationale normen en afspraken. Zo omarmt Heddes de BIM basis ILS, die momenteel de standaard vormt in Bouwend Nederland, en volgen we de ontwikkelingen in de markt op de voet.

 

Door het BIM te gebruiken om informatie te borgen en te distribueren ontstaat er een consequente en tijdige beschikbaarheid van informatie voor alle betrokkenen in het bouwproces; van architect tot en met timmerman op de bouw. Ook de eigenaar of gebruiker van het gebouw doet zijn voordeel met een BIM. Om die reden steken wij veel tijd en energie in het consequent, en volgens de laatste BIM-standaarden, verwerken en op de gewenste tijd beschikbaar stellen van informatie aan projectmedewerkers ten dienste van de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

De BIM stuurgroep van Heddes bewaakt op bedrijfsniveau het algemene kennisniveau van onze medewerkers, monitort nieuwe innovaties in de markt en stelt de standaarden vast om zo eenduidig richting te geven aan onze BIM ambities. Wij hebben de ambitie om bij elk volgende project ons werk weer net iets slimmer, sneller en beter te doen. Per project bekijken we samen met onze partners waar we het proces verder kunnen optimaliseren/verbeteren.

 

Voor een succesvolle omzetting van BIM naar Bouw moet je bij Heddes zijn!